Drukrecht

Ook het drukken van liedteksten, overschrijven van liedteksten op overheadsheets, projectie, het afdrukken in liturgieën, fotokopieën, e.d. is niet toegestaan. Alle rechten zijn bij uitgeverijen ondergebracht.

Wat te doen?
Wil men iets afdrukken, etc. dan kan men dit regelen, niet met Buma/Stemra, maar rechtstreeks met de uitgeverijen (of auteurs) die een werk hebben uitgegeven.

Koren, bands en muziekgroepen
Het is verboden om illegaal bladmuziek te kopiëren. Je kunt legale bladmuziek bij de uitgeverijen bestellen.

Kerken en gemeentes
Voor al het (losbladige) gebruik is er een centrale regeling voor het afdrukrecht via CCLicentie.

CCLicentie:
Sinds 1989 is er een centrale regeling voor het afdrukrecht (honderden kerken en gemeenten zijn nu al aangesloten) Stichting Licentie heeft in nauwe samenwerking met o.a. Continental Sound, Opwekking, Universal Songs, JMEO, Leger des Heils, Joh. de Heer, Glorieklokken, NBG, etc. een afdrukregeling getroffen waardoor toestemming voor gebruik van (lied)teksten makkelijker wordt en men ten volle de zegen van muziek kan inpassen in het gemeenteleven. Sinds 1 januari 2002 heet Licentie, CCLicentie en is gevestigd:  Postbus 249, 7020 AC Zelhem, tel. 0314-360390
Meer informatie op www.ccli.nl

Hoe werkt de collectieve drukrechtregeling?
Op basis van een jaarlijks abonnement krijgt men een drukrecht licentie, waardoor
kerk/gemeente, kinderclubs of organisatie de beschikking krijgt over honderden liedteksten, die men mag afdrukken als: overheadsheet, fotokopie, onderdeel van de liturgie, gratis (zang)blad, stencil, tekstdia, losbladig boek, etc. De licentie en het naleven ervan, geeft een mate van vrijheid, doordat binnen deze regeling al het werk wordt teruggebracht tot het invullen van een paar formulieren.

Van illegale kopieën, legale kopieën maken:
Hoe maakt men van illegale kopieën, legale kopieën? Veel koren, bands en groepen hebben zich vaak uit onwetendheid schuldig gemaakt aan het illegaal kopiëren van muziek en teksten. Dit is volgens de Auteurswet niet toegestaan. Alsnog kan dit probleem hersteld worden. Het is goedkoper dan men denkt. Koren kunnen een lijst opgeven met wat men gekopieerd heeft. Men krijgt dan de auteursrechten berekend. Het liefst ontvangt CCLicentie een kopie van de eerste pagina van een werk, omdat hierop meestal de auteurs plus de oorspronkelijke uitgeverij staan. Dat helpt om de rechthebbenden op te sporen. Verder wil men uiteraard ook een opgave van het aantal keren dat een lied gekopieerd is. Wil men als koor of als ander muziekgebruiker exemplaren van een lied, dan dient men dat te regelen met de vertegenwoordigende uitgeverij in de Benelux