Geschiedenis

Het auteursrecht is een moeilijke zaak. Je kunt niet zomaar van alles doen. Daar liep Leen La Rivière begin jaren zeventig tegenaan in het kader van de grootse lancering van The Continentals. Deze groep bracht voor het eerst eigentijdse christelijke muziek en was een giga-succes. Al snel kwam de Buma langs, men wilde toch wel voor het gebruik van die liederen betalen? Waarom? Omdat die liederen beschermd zijn! Grote consternatie in het Continental kamp. Het kostte een jaar om uit te zoeken of de componisten/auteurs in Amerika inderdaad hun werk bij publishers hadden, zaten die publishers in de internationale BMI/ASCAP verdragen, kon Buma deze dan vertegenwoordigen. En wat was de wettelijke basis hier dan wel voor. Na een jaar onderzoek werd alles helder en zo kwam in 1974 in alle vrede de eerste Buma-regeling tot stand voor alle Continental Singers groepen en optredens.

Het was een stevige les. Leen La Rivière dook toen in alle wetsteksten, vakboeken, vakliteratuur en doet dan nog steeds om zo christelijke initatieven door het mijnenveld van de auteurswetten en juridische consequenties te leiden. Deze kennis werd gebundeld in Continental Sound. Continental Sound werd in de jaren erna veelvuldig geconsulteerd in allerlei moeilijke kwesties.

1986 Het aantal vragen nam met name toe vanuit het snelgroeiende aantal evangelische gemeenten. Gezien hun gemeenschappelijke belang onderhandelde La Riviere met de Buma voor het tot stand komen van een collectieve regeling voor die gemeenten. Deze regeling kwam tot stand en wordt nu voor een deel beheerd via CCLI. Het Leger des Heils kreeg een collectieve regeling, JMEO kreeg een collectieve regeling, Opwekking kreeg een regeling, de Baptisten, enz. Deze regelingen worden geadviseerd via Continental Sound.

1988 Met de ontwikkeling van allerlei nieuwe technische mogelijkheden nam het gebruik van stencils, fotokopie explosief toe. De uitgeverijen (optredend namens de auteurs) begonnen zich te roeren. Leen La Rivière had inmiddels de aanloop genomen tot het oprichten van de CNV Kunstenbond, en vanuit de leden (componisten/auteurs) kwamen er ook vragen:’ze printen zomaar mijn muziek, ik krijg niets, ze stelen’. Tijd voor gemeenschappelijke actie en zo startte Stichting Licentie in 1989 om alle problemen qua (af)drukrecht te regelen en afdracht te doen aan de rechthebbenden(uitgeverijen, componisten/auteurs). Het was even wennen in christelijk Nederland, maar in 2000 namen al over de 1500 gemeenten/kerken aan die regeling deel. In 2001 ging Stichting Licentie op in het verband Musicopy/CCLI, en in 2007 werd dat CCLI-Benelux.

Daar de techniek niet stilstaat, moet er steeds onderzocht worden wat qua nieuwe technologie voor gebruikers en voor auteurs geregeld moet worden.
Projectie kwam vanaf 1995 in zwang, dat gebruik werd ondergebracht bij Licentie
Up en downloaden werd normaal, werd ondergebracht bij Licentie
Praisegroepen, die alleen de samenzang ondersteunen: wel of niet voor betalen? Dit werd ook netjes geregeld.

Nu lopen studies ten aanzien van beschermd werk op internet