Toezicht

Het toezicht op het Kenniscentrum Auteursrecht is geregeld via het jaarlijkse overleg van  Continental Sound, CCLI, Small Stone Media.

Verder is er een bezwaarcommissie en is een bezwaarprocedure van kracht.