Zelf opnemen en dupliceren van geluidsdragers

Vanuit de Stemra is het toegestaan om van je eigen CD’s een kopie te maken voor bijv. gebruik in je auto. Je mag deze kopieën niet weggeven of verkopen (dat zijn strafbare feiten). De blanco geluids- en beelddragers zijn met een klein bedrag belast dat via bestaande regelingen wordt uitgekeerd aan Buma en Sena-aangeslotenen.
Voor video’s en DVD’s geldt dat je TV-programma’s voor eigen gebruik mag kopiëren MAAR: je mag nooit een huurvideo/dvd kopiëren. Datzelfde geldt trouwens ook voor een CD, die je huurt van de bibliotheek.
Cassettes/ video’s voor koren, groepen, gezelschappen, companies
Na onderhandelingen met de Stemra is het volgende overeengekomen:
Een repetitie of een concert mag op audio + video opgenomen worden. Deze opnamen mogen voor oefendoeleinden gekopieërd worden tot maximaal 50 exemplaren,
MITS:
a. deze kopieën gratis ter beschikking worden gesteld aan de leden van dat koor, company, etc.
b. deze kopieën niet doorverkocht worden, c.q. gekopieerd worden door anderen.
c. de eigenaar van het koor, groep, company, toestemming geeft.
d. de betrokken musici, spelers, dansers, zangers, toestemming geven.
Het wordt aangeraden om een register van datum, locatie en aantal bij te houden + de schriftelijke toestemmingen van alle betrokkenen i.v.m. controles.

Mag dus zomaar iemand (bijv. familie), een concert, een voorstelling of een presentatie opnemen?
Het antwoord is NEE.